۲۰ آبان

اندومتریوز تخمدان چیست

اندومتریوز تخمدان چیست

اندومتریوز تخمدان چیست ؟ بهترین روش درمان اندومتریوز چیست ؟ آیا درمان های گیاهی می تواند کمک کننده باشد ؟  بهترین راه تشخیص اندومتریوز چیست ؟  شاید خیلی از  افراد پاسخ این سوالات را نداند . در ادامه دکتر  اعظم السادات مهدوی در رابطه با اندومتریوز تخمدان  و بهترین راه های تشخیص و درمان  آن صحبت می کنند توصیه می شود شما هم ادامه مطلب را بخوانید .

اندومتریوز میکروسکوپی

+ اندومتریوز میکروسکوپی

یافته مشخصه در لاپاراسکوپی  وجود ضایعات  پودر سوخته  یا گلواه  بر روی سطوح سروزی  صفاق است .

این ضایعات ،سیاه ،قهوه ای  تیره یا ندول  های آبی  یا کیست  های حاوی  خون کهنه هستند  که با درجات  متغیری  از فیبروز  احاطه شده اند .

ضایعات اندومتریوز  صفاتی  به فرم های  زیر ممکن است دیده شوند :

  • ضایعات نامحسوس
  • ایمپلنمت های قرمز رنگ
  • وزیکول های سروزی با شفاف ، پلاک های سفید یا اسکار
  • تغییر رنگ صفاق  به شکل زرد – قهوه ای  و چسبندگی  هایی در زیر تخمدان

اندومتریور با تهاجم عمقی ممکن است  نمای بیماری خفیف  را تقلید کند .

اندومتریوز تخمدان

 لاپاراسکوپی مشاهده سطح  هر دو تخمدان  را امکان پذیر می کند  . البته در مراحل  پیشرفته بیماری که چسبندگی  وسیع است  این کار  مشکل است . کیست های اندومتریوتیک  بزرگ  تخمدان اغلب  در سطح  قدامی آن قرار داشته  و حاوی مایعی غلیظ  و چسبنده  قهوه ای رنگ ،حاوی  ماکروفاژ های پر از  هموسیدرین  ناشی از خونریزی های قدیمی  هستند .

 برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با دکتر اعظم مهدوی متخصص زنان و فلوشیپ لاپاراسکوپی با شماره های ۲۲۷۴۲۲۶۳ – ۲۲۷۰۶۳۷۰ تماس بگیرید برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه کنید .

 معیار های تشخیصی کیست اندومتریوتیک تخمدان عباراتند از :

قطر  کیست کمتر از ۱۲ سانتی متر

وجود چسبندگی  به دیواره  جانبی لگن یا رباط پهن

وجود اندومتریوز  در سطح تخمدان

وجود  مایع شکلاتی  غلیظ  و قیری  در دورن کیست

بیماری  مختص تخمدان  در یک درصد موارد یافت می شود و اندومتریوز  تخمدان نشانه ای  از وجود بیماری  گسترده تر  در لگن و روده است .

در موارد زیر بررسی بافت شناسی  جهت رد  بدخیمی  همراه اندومتریوز  ضروری است :

وجود اندومتریومای تخمدان که قطر  بیش از ۴ سانتی متر دارد

وجود بیماری  همراه با انفیلتراسیون عمقی

از نظر میکروسکوپی  ایمپلنت های اندومتریوزی از غدد  و استرومای  اندومتر با یا بدون  ماکروفاژ های پر اتز هموسیدرین تشکیل شده اند . وجود  استرومای  اندومتریوئید  در تشخیص  اندومتریوز  از غدد  اندومتریوئید  مهم تر است .

اندوومتریوز استرومایی حاوی  ماکروفاژ های  پر از هموسیدرین یا خونریزی ، رویداد زودرسی  در پاتوژنز اندومتریوز است .

در ضایعات مختلف اندومتریوزی، درجات  متفاوتی  از فعالیت غددی تکثیری  یا ترشحی  یافت می شود . اندومتریوز عمقی

نوع خاصی از  اندومتریوز  لگنی  است که  با نوار های  پرولیفراتیو  غدد  و استروما در بافت  متراکم  اجزای  فیبروز  و عضله  صاف ،مشخص می شود .

اندومتریوز  میکروسکوپی

حضور غدد  و استرومای  اندومتر  در صفاق لگنی است که  از لحاظ  ماکروسکوپی  کاملا طبیعی است . به نظر  می رسد که اندومتریوز میکروسکوپی  در هیستوژنز  و عود  آن متعاقب  درمان ، اهمیت دارد . اما ظاهرا صفاتی  که در دید  ماکروسکوپیک  ظاهر  طبیعی دارد ،ندرتا حاوی  اندومتریوز  میکروسکوپیک است .  شیوع  اندومتریوز  میکروسکوپی ۱۰-۱۵ درصد و ماکروسکوپیک ۶ درصد است .

با تشکر مدیریت سایت دکتر اعظم السادات مهدوی متخصص زنان

پاسخ

3 × 4 =