دکتر اعظم السادات مهدوی

جراح زنان وزايمان فلوشيپ(فوق تخصصي)نازايي ولاپاراسكوپي پيشرفته ازفرانسه

دكترمهدوي يكي از پيشكسوتان و مدرسين آموزش جراحي لاپاراسكوپي زنان می باشد و با درمان چندين هزار بیمار در خصوص لاپاراسکوپی خارج کردن رحم(هيستركتومي)، لاپاراسکوپی خارج کردن فيبروم(ميومكتومي)، و دیگرجراحي های لاپاراسكوپي زنان (كيستهاي تخمدان، اندومتريوز پيشرفته، رفع چسبندگي براي بهبود نازايي، درمان سرطانهاي زنان و…) کمک بزرگي در درمان بيماران با روشهاي كم تهاجمي برداشته است.

 

او ارتباط خودرا با بهترين مراكز اندومتريوز دردنيا حفظ كرده است و با بكارگيري آخرين روشها توانسته در تشخيص و درمان اين بيماران بخصوص از طريق لاپاراسكوپي موثر باشد.

دكتر مهدوي در زمينه درمان نازايي و انجام سيكلهاي IVFوIUIو…كمكهاي فراواني به زوجهاي نابارور مي كند. بدین دلیل بسیاری از بیماران آندومتریوز به وی ارجاع داده می شود.

وي يكي از اعضاي فعال كنگره هاي بين المللي وكنفرانسهاي داخلي براي ترويج علم لاپاراسكوپي زنان ميباشندودر اين زمينه مقالات زيادي ارائه كرده است، همچنين ايشان يكي از مدرسين ومتخصصين مركز آموزش جراحي لاپاراسكوپي دانشگاه تهران مي باشد وتوانسته است دهها كارگاه آموزش جراحي لاپاراسكوپي پيشرفته براي متخصصين زنان برگزار كند.

دكترمهدوي با حضورفعال در اعمال جراحي لاپاراسكوپي زنان در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي ايران وتهران در آموزش اين رشته به علاقمندان تلاش ميكند.

درسابقه كاري ايشان خدماتي مانند مدرس مركز اندومتريوز ابن سينا براي آموزش جراحي لاپاراسكوپي اندومتريوز ومسئول آموزش لاپاراسكوپي دربيمارستان ميلاد تهران ديده مي شود.

وي براي بالابردن سطح علمي خود پس از فارغ التحصيلي ازدانشگاه تهران وكسب تخصص زنان در دانشگاه شهيد بهشتي به فرانسه رفت تا تمامي علوم رادر اين زمينه فراگيرد.دركشورفرانسه بين سالهاي ٧٧-٨١دربيمارستانPort Royal Cochinدانشگاه پاريس٥نزد پروفسورDeubissonوCharponكه از بنيانگذاران لاپاراسكوپي زنان دردنيا مي باشد دوره فلوشيپي جراحي لاپاراسكوپي پيشرفته راگذراند وسپس درهمان دانشگاه در بخش نازايي پروفسورZorn دوره نازايي وIVF رابا موفقيت به پايان رسانيد. پس از باز گشت به كشور ازسال٨١تاكنون مشغول خدمت به بيماران عزيز در زمينه نازايي وجراحي لاپاراسكوپي مي باشد.

برخی ازمدارک