لاپاروسکوپی دریک بیمار با کیست پانزده سانتی متری تخمدان

لاپاروسکوپی دریک بیمار با کیست پانزده سانتی متری تخمدان توسط دکتر اعظم السادات مهدوی جراح زنان وزایمان فلوشیپ(فوق تخصصی)نازایی ولاپاراسكوپی پیشرفته ازفرانسه.

لاپاروسکوپی کیست تخم دان از نوع درموئید

  لاپاروسکوپی برداشتن رحم در یک بیمار با اندومتریوز شدید

لاپاروسکوپی کیست اندومتریوز

لاپاروسکوپی کیست اندومتریوز شدید در یک بیمار

لاپاروسکوپی هیسترکتومی

لاپاروسکوپی خارج کردن رحم

لاپاروسکوپی برداشتن رحم در یک بیمار با اندومتریوز شدید

 

لاپاروسکوپی خارج کردن رحم

لاپاروسکوپی هیسترکتومی

لاپاروسکوپی کیست اندومتریوز