شماره تماس

021 - 88775457

نشانی

ایران - تهران - خ ولیعصر سه راه زعفرانیه - ساختمان پزشکان زعفرانیه - طبقه 2 - واحد 25

Tag: درمان افتادگی رحم

درمان-افتادگی-رحم
لاپاراسکوپی

درمان افتادگی رحم

درمان افتادگی رحم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ رو ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ طورﻧﺮﻣـﺎل ﻣﺠـﺎور رأس واژن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ا ﻧﺪ ﺑﻪ نام  ﭘﺮوﻻﭘﺲ یا افتادگی اعضای ﻟﮕﻨﻲ