مقالات

درمان-افتادگی-رحم
بیماری های زنان

درمان افتادگی رحم

افتادگی رحم چیست؟ جابه جایی رو ﺑﻪ پایین ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هایی ﻛﻪ ﺑـﻪ طورﻧﺮﻣـﺎل ﻣﺠـﺎور رأس واژن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اند ﺑﻪ

بیشتر بخوانید »