مقالات

درمان-افتادگی-رحم
بیماری های زنان

درمان افتادگی رحم

جابه جایی رو ﺑﻪ پایین ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هایی ﻛﻪ ﺑـﻪ طورﻧﺮﻣـﺎل ﻣﺠـﺎور رأس واژن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ا ﻧﺪ ﺑﻪ نام  ﭘﺮوﻻﭘﺲ

بیشتر بخوانید »