شماره تماس

۰۲۱ - ۲۲۷۴۲۲۶۳

نشانی

ایران - تهران - خ ولیعصر سه راه زعفرانیه - ساختمان پزشکان زعفرانیه - طبقه ۲ - واحد ۱۰

0 / 5. 0

۳ دقیقه
درمان-افتادگی-رحم

درمان افتادگی رحم

آنچه می خوانید...

درمان افتادگی رحم

ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ رو ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ طورﻧﺮﻣـﺎل ﻣﺠـﺎور رأس واژن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ا ﻧﺪ ﺑﻪ نام  ﭘﺮوﻻﭘﺲ یا افتادگی اعضای ﻟﮕﻨﻲ (افتادگی رحم ) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد. این ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘـﺺ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻟﮕـﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺘﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘـﺮوﻻﭘﺲ اعضای ﻟﮕﻨﻲ ﺷﺎﻳﻊ یکی از اختلالات شایع در بین زنان می باشد که درﺻﺪ زﻳﺎدي از زﻧﺎن را در برمی گیرد. ﺑﺎ افزایش ﺳﻦ در  ﺑﺮ ﻣـﻲ  ﮔﻴـﺮد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳـﺘﮕﺎه ادراري- ﮔﻮارﺷـﻲ و  ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺟﻨﺴـﻲ دارد.

جدیدترین روش درمان افتادگی رحم ، که کم تهاجم باشد ، ساکروهیستروپکسی است .این روش برای اولین باردر ایران توسط دکتر اعظم مهدوی متخصص زنان و فلوشیپ لاپاراسکوپی به وسیله لاپاراسکوپی انجام می شود. برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22742263 – 22706370 تماس بگیرید برای ارتباط با دکتر به آدرس تلگرام و اینستاگرام مراجعه کنید .

تشخیص افتادگی رحم

تشخیص و  درﻣﺎن ﭘﺮوﻻﭘﺲ ﻟﮕﻨﻲ یا افتادگی رحم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح ﺣﺎل  و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤـﺎر اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد.

علل افتادگی رحم

عوامل ایجاد کننده ی زیادی برای افتادگی اعضای لگنی  ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﻛــﻪ ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ آﻧﻬــﺎ شامل موارد ذیل می باشد :

 • زاﻳﻤــﺎن طبیعی
 • افزایش سن
 • کاهش هورمون استروژن در بدن
 • ﺷـﻴﻮه زﻧـﺪﮔﻲ
 • ﭼـﺎﻗﻲ
 • ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ ﻣﺜـﻞ آﺳــﻢ،دﻳﺎﺑــﺖ ﺑﺮوﻧــﺸﻴﺖ
 • کشیدن ﺳــﻴﮕﺎر
 • درﻣــﺎن ﺑــﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺳــﺘﺮوﺋﻴﺪ
 • ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ
درمان-افتادگی-رحم
درمان-افتادگی-رحم

درمان افتادگی رحم

ساکروهیستروپکسی یک روش جراحی برای اصلاح پرولاپس یا افتادگی رحم است. این شامل احیا مجدد رحم پرولاپس با استفاده از یک نوار مصنوعی مش برای بلند کردن رحم و نگه داشتن آن در محل است. این مش اجازه می دهد تا عملکرد طبیعی جنسی و عملکردتولیدمثل حفظ گردد.

ساکروهیستروپکسی  را می توان به دو روش انجام داد:

 1. عمل باز
 2. لاپاراسکوپی: از طریق این روش برش های کوچک بر ناحیه مورد نظر ایجاد می شود.

مزایای جراحی افتادگی رحم با لاپاراسکوپی

مزایای رویکرد لاپاراسکوپی عبارتند از :

 • تجسم بهتر آناتومی با بزرگنمایی لاپاروسکوپی
 • کاهش مدت زمان بستری در بیمارستان
 • کاهش درد پس از عمل
 • بهبود سریع تر  به دلیل برش های کوچکتر.

هدف از هیسترپكسی لاپاراسكوپي، بازگرداندن و تقویت حمایت نرمال رحمی با معلق نگه داشتن رحم از  با استفاده از مش پلی پروپیلنی.مش با قدرت در دو نقطه متصل است: یعنی رحم و رباط طولی قدامی بیش از مخچه ساکور. هیسترپکسی نقش حمایت طبیعی از مهبل را بازی می کند و رحم را در موقعیت آناتومی خود قرار می دهد این کار به وسیله مش از طریق تقویت رباط های ضعیف انجام می شود.این روش باعث می شود تا طول واژن را بدون آسیب رساندن به قطر آن بازگردانیم و بنابراین یک نتیجه مطلوب حاصل می شود.

مزایای این عمل بر روی هیسترکتومی باعث حفظ باروری، تعمیر قوی تر است و خطر ابتلا به پرولاپس مجدد را کم می کند. همچنین در این عمل واژن حفظ می شود، به همین دلیل احتمال دارد که مشکلات جنسی بعد از آن کمتر شود.

تنگ کردن واژن با لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی کیست تخمدان

لاپاراسکوپی لوله های رحمی

لاپاراسکوپی در زنان 

مراقبت های بعد از لاپاراسکوپی

با تشکر مدیر سایت دکتر اعظم السادات مهدوی متخصص زنان و فلوشیپ نازایی

دکتر اعظم السادات مهدوی

دکتر اعظم السادات مهدوی

متخصص زنان، زایمان و نازایی ، جراح زیبایی زنان درسابقه كاري ايشان خدماتي مانند مدرس مركز اندومتريوز ابن سينا براي آموزش جراحي لاپاراسكوپي اندومتريوز ومسئول آموزش لاپاراسكوپي دربيمارستان ميلاد تهران ديده مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *